Punjab ashirwad scheme 2023:Apply Online, Application New Form Pdf

Punjab ashirwad scheme

ਨੋਟ-

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:-

ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।

Punjab ashirwad scheme

Website (ਵੈੱਬਸਾਈਟ)

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ।

Punjab Ashirwad Yojna

Customer Care (ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ)

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਈਮੇਲ :- Directorwelfarepunjab@gmail.com।

-ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ (Shagun Scheme) ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-

ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ

Punjab Ashirwad Scheme Guidelines.pdf

ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ-

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ-ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ।
ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੁਰੂ-26-01-2004.
ਲਾਭ-ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ--ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ।

-ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ।

ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ-

 • ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
 • ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
 • ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਇਹ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਤਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ 5,100/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 • 26-01-2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6,100/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 • 01-04-2006 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,100/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 15,000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਕਮ ਬਦਲੀ ਗਈ ਜੋ 01-07-2017 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 51,000/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
 • ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
 • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-
 • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਈਸਾਈ/ਮੁਸਲਿਮ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ।
 • ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ।
 • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ।
 • ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ-

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:-

ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੜਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਲੜਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: –
 • ਲੜਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਕੁੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • Virgos ਮਸੀਹੀ ਹਨ.
 • ਲੜਕੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਲੜਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਲੜਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:-

 • ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ.
 • ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ.
 • ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ। (ਜੇਕਰ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ)
 • ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
 • ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
 • ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
 • ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
 • ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
 • ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ।
 • ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ.

ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ- 

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ।

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੇਵ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
 • ਸੇਵ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਔਫਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ।

 • ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
 • ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਔਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ

Link- Form

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ-

ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ।

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਈਮੇਲ :- Directorwelfarepunjab@gmail.com।

Contact Us- luckysewakendra.com

ਨੋਟ-

ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ whatsapp ਜਾ email ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਡੋਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ
whatsapp – 8557855286
Email- luckysewakendra@gmail.com

 

2 thoughts on “Punjab ashirwad scheme 2023:Apply Online, Application New Form Pdf”

Leave a comment