Birth Certificate Punjab 2023 | Apply Online | New form Download |

Birth Certificate Punjab ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।

Birth Certificate Punjab

Benefits of Birth Certificate

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ:

 • ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ।
 • ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
 • ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
 • ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ।

Eligibility Criteria

ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Registering Birth in Punjab

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:

Birth Certificate Punjab

 • ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ: – ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
 • ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ: – ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Required Documents

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ:

 • ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ.
 • ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ)
 • ਕੌਂਸਲਰ ਜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ sign ਜਾ ਮੋਹਰ ਲਵਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |
Birth Certificate Punjab
Birth Certificate Punjab

ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

Whatsapp Group Link

Facebook Page Link

Fee structure For Birth Certificate Punjab

ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • Application/Processing Fee: 65.00.
 • Govt Fee 10.00.

Online Application Procedure – Urban Areas

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਸਟੈਪ 1: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ Punjab ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਪ 2: ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ “Citizen login” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈਪ 3: ‘ਅਗਲੇ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ Issuance of Birth certificate (urban areas)”

ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ” ਚੁਣੋ।

ਸਟੈਪ 4: ਫਿਰ, “Apply online” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਪ 5: ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਸਟੈਪ 6: ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਬਮਿਟ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Online Application Procedure – Rural Areas

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਸਟੈਪ 1: ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ Punjab ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਪ 2: ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ “Citizen login” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਸਟੈਪ 3: ‘ਅਗਲੇ’ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ “Issuance of Birth certificate (rural areas)”

ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ” ਚੁਣੋ।

ਸਟੈਪ 4: ਫਿਰ, “Apply online” ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਪ 5: ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਸਟੈਪ 6: ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਬਮਿਟ’ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

Read- Punjab Police Admit Card Download 2023 | Exam Date 21 August 2023 |

Offline Application Procedure

Birth Certificate Punjab

1- Birth Certificate Punjab ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹੀ ਸਭ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ
2- ਤੁਹੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਭਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ
3- ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਸੇ ਗਏ proofs ਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਸੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਹੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕ ਨੱਥੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ
4- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਉਣੀ ਹੈ
5- ਇਹ ਸਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇੰਦਰ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ
6- ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਬਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ live photo ਹੋਣੀ ਹੈ
7- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 15-20 ਦੀਨਾ ਚ |

Birth Certificate Form- Click Here to Download

Birth Certificate Punjab

Online ApplyClick Here
Offline FormClick Here
Latest Govt. schemesClick Here
Latest Govt JobsClick Here

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹੀ ਆਪਣਾ Birth Certificate Punjab ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |

Thanks you

2 thoughts on “Birth Certificate Punjab 2023 | Apply Online | New form Download |”

Leave a comment